2005/11/08

Hapunten Samudaya Kalepatan

Hapunten dulur,
Bilih aya tutur saur nu teu ka ukur
Reka basa nu pasalia

Laku lampah nu teu merenah
Anu bilih janten ngaraheutkeun manah

Sim Kuring Sakulawarga neda ka Ikhlasan salira
ngahapunten kana samudaya kalepatan

Wilujeng Boboran Siyam 1 Syawal 1426 H.